Coolics Oy

Valaistuksen vaikutus asiakkaiden ostokäyttäytymiseen

Coolics Oy, liiketilavalaistus, Valaistuksen vaikutus asiakkaiden ostokäyttäytymiseen

Tiedämme, että strategisella ja optimoidulla valaistuksella on mahdollista lisätä myyntiä ja vaikuttaa positiivisesti siihen miten ja millaisena brändi koetaan. Tutkimukset osoittavat myös muita tapoja, millä valaistus voi vaikuttaa asiakkaisiin. Tutkimukset ovat osoittaneet ihmisillä alitajuntaisia ja emotionaalisia reaktioita valoon, haastaneet yleistä käsitystä siitä, että kirkas valo on paras ja löytäneet myös sen, että huonolla valaistuksella on odotettua negatiivisempi vaikutus myyntiin ja asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Aiheesta lisää alta!

 

Valaistukseen reagointi alitajuntaisesti

 

Tämä Zumtobelin tekemä tutkimus tutkii enemmän alitajuntaisia elementtejä siinä, miten ihmiset kokevat valaistuksen liiketilaympäristössä. Emotionaaliset reaktiot voivat tietenkin vaihdella yksilöiden välillä, mutta tämä tutkimus tarjoaa yleiset ääriviivat kolmelle eri tavoin valaistuksen kokevalle persoonallisuustyypille, joita voidaan soveltaa kohdeyleisöjen mieltymysten määrittelyssä. Valaistus voi vaikuttaa ihmisen tunnetilaan sekä positiivisesti että negatiivisesti, joten on tärkeätä kohdentaa valaistusstrategia juuri oikealla tavalla kohdeasiakkaille, jotta toivotunkaltainen positiivinen tunnereaktio yhdistyy brändiin.

Tutkimus löysi kolme erilaista tunnepersoonallisuutta: Tasapaino, Piristys ja Valta. Analyysi tuli siihen lopputulokseen, että jokaisella tunnistetuista tunnepersoonallisuusryhmistä oli vahvat mieltymykset juuri tietyn tyyppiselle valaistussuunnitelmalle.

Tasapaino (ihmiset, jotka etsivät harmoniaa ja rentoutumista):

Nämä hiljaiset ja harmoniaan keskittyvät perheihmiset reagoivat erityisen positiivisesti maltilliseen korostusvalaistukseen. Tälle ryhmälle miellyttävimpiä valaistusratkaisuja dominoivat keskitasoiset (20-30°) kohdevalaistuskulmat myyntipisteissä ja tuote-esillepanoissa ja hajoavamman alaspäin suuntautuvan valon osuus oli erittäin pieni. Vaakasuoran yleisvalon taso oli keskimäärin 800 lx ja värilämpötila suurimmalta osin 3000 K.

Piristys (epätavanomaiset ihmiset, hedonistit ja seikkailijat):

Tämän alitajuisen tunnereaktion ihmistyypit osoittivat erittäin positiivisia reaktioita valaistusolosuhteisiin, joissa päästiin vahvoihin kontrasteihin erilaisilla korostusvalaistuksilla ja spottivalaisimilla. Pystysuoraan ja korkean valon määrän myyntipistevalaistukseen reagointi oli suurinta kaikkien kolmen persoonallisuustyypin välillä, jolloin tarvittu stimulointi saavutettiin parhaiten.

Valta (kriittiset ihmiset, esiintyjät ja kurinpitäjät):

Nämä kohderyhmät osoittivat positiivisia reaktioita valaistusratkaisuihin ja -olosuhteisiin, joissa yhdenmukaisuus ja järjestys korostui erilaisilla yhdistelmillä laajan korostusvalaistuskulman (>35°) valaisimia suoraan myyntipisteissä ja tuote-esillepanoissa. Hajoavamman ja ympäröivän yleisvalon mielllyttävyyden osuus oli kolmesta vertailuryhmästä suurin.

Johtopäätökset:

Kohdeyleisön luonteen ymmärtäminen voi auttaa optimoidun valaistusstrategian suunnittelussa liiketilaympäristössä. Zumtobel piirtää käsinkosketeltavat ääriviivat ja spesifit suositukset, miten jokaista kohderyhmää voi miellyttää:

”Tämän tutkimuksen ainutlaatuiset havainnot mahdollistavat seuraavat askeleet kohti eri kohderyhmien parempaa ja kohdennetumpaa stimulointia. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden kehittää optimaalisia valaistusolosuhteita, valaisimia ja valaistusteknologiaa, jotta brändi ja kohderyhmä sopisivat yhteen täydellisesti”.

 

Yleisimmät käsitykset ja havainnot valaistustunnelmista

 

Tässä hollantilaisessa tutkimuksessa valaistuksella on osoitettu olevan vaikutus vähittäiskaupan ilmapiiriin. Yksi huomattava havainto oli eräs tahaton seuraus kirkkaasta valaistuksesta.

Tutkimuksen mukaan kirkas valaistus vähittäiskaupassa saa aikaan jännittyneisyyden tunnetta ihmisissä. Tämä on vastoin joitakin aiempia tutkimustuloksia, joista useimmat ovat yhtä mieltä siitä, että kirkkaampi valo vähentää stressiä. Tutkimuksessa myönnetään, että yksinomaan hollantilaisen kohderyhmän vaikutus on voinut vaikuttaa kirkkautta koskeviin havaintoihin ja kulttuuriset ennakkoasenteet saattavat olla ainakin osittain vastuussa tuloksista. Valaistusominaisuudet mitattiin asteikolla, joka sisälsi tunteita kodikkuudesta, eloisuudesta, jännittyneisyydestä ja välinpitämättömyydestä. Valaistuksen häikäisy, kirkkaus ja kontrasti laskettiin myös mukaan. Yhteenveto kustakin valaistusominaisuudesta:

Säkenöivä valaistus lisäsi eloisuutta ja vähensi välinpitämättömyyttä.
Kirkas valaistus loi enemmän jännitystä, poisti intiimiyden tunnetta ja lisäsi välinpitämättömyyttä.
Kontrasti vähensi kireyden tunnetta.

Johtopäätökset:

Valaistus vaikuttaa merkittävästi liiketilaympäristön tunnelmaan. Kun otetaan lukuun useita vaikutteita, kirkkaan valaistuksen potentiaali vaikuttaa negatiivisesti myyntiin on kuitenkin huomattava. Kun huomioi laajan valikoiman erilaisia liiketilojen sisustuksia, tuote-esillepanoja, soivaa musiikkia, jne., tutkimuksen havaintoja on kuitenkin pidettävä valaistussuunnittelijoille rohkaisevina. Huolimatta suunnattomasta määrästä visuaalisia ärsykkeitä liiketilaympäristössä, valaistus näyttelee merkittävää roolia tunnelman luomisessa.

 

Valaistusilmapiirin ja -tunnelman vaikutus ostokäyttäytymiseen

 

Tämä eteläafrikkalainen tutkimus jakaa vähittäisasiakkaiden aistihavainnot vaatekaupasta useisiin eri luokkiin; näköhavainto, ääni, kosketus ja tuoksu. Tutkijat työnsivät äärirajoja kussakin näistä luokista eteenpäin määritelläkseen, millaisia reaktioita asiakkaat kokevat vähittäismyymälässä, jossa on tuoksuja, kovaa musiikkia tai erittäin tummaa tai kirkasta valoa. Kuten voitte odottaa, kaikkien näiden luokkien ääripäät lyhentävät vierailuaikoja ja vähentävät myyntiä. Tutkimuksen vuoksi Etelä-Afrikan Yliopisto keskittyi näköhavaintoihin.

Johtopäätökset:

Tämä tutkimus osoittaa, että valaistuksella voi olla sekä positiivinen että negatiivinen vaikutus asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Liiketilavalaistus, joka tuntuu asiakkaista ”liian tummalta” tai ei valaise tuotteita riittävästi, vähentää myyntiä. Hyviä valaistuskokemuksia tarjoavat kaupat palkittiin pidemmillä käynneillä ja useilla ostoksilla. Kohderyhmän haastatteluista selvisi, etteivät osallistujat halunneet tehdä ostoksia pimeissä myymälöissä, joten valaistuksen tulisi aina olla kirkasta ja selkeää. Tutkijat osoittivat lisäksi, että hyvä valaistus koettiin merkiksi puhtaudesta ja laadusta ja että valaistuksella voidaan ohjata kuluttajia myymälään ja myymälässä, jolloin asiakkaat voivat nähdä kaikki tuotteet paremmin, mikä voi johtaa suunnittelemattomiin lisäostoksiin.

Erityisen mielenkiintoisia olivat muutamat lainaukset, jotka kerättiin asiakkailta liittyen valaistukseen:

”Pimeys tarkoittaa, että liike piilottelee jotain. Liika pimeys on negatiivista ja se kertoo minulle jonkin olevan likaista ja että liike piilottelee tuotteidensa laatua eivätkä he ole ylpeitä liikkeestään. Sitä pimeys psykologisessa mielessä merkitsee minulle”

”Valaistus antaa myös tunteen järjestyksestä – tässä ovat tuotteemme!”

”Jos värit ja valaistus ovat epämiellyttäviä se saattaa saada minut hylkäämään myymälän ja menemään ostoksille muualle jos valot ovat liian kirkkaat, vilkkuvat tai eivät ole tarpeeksi kirkkaita”

 

Valitse valaistusyhtiö, joka osaa asiansa

 

Valitse valaistustarpeisiisi ammattitaitoinen ja asiansa tunteva valaistusyritys. Kun valitset Coolics Oy:n, tulet saamaan enemmän kuin vain tehokkaan ja virtaa säästävän LED-valaistuksen. Saat myös juuri sinulle räätälöidyn ja optimoidun LED-valaistuksen. Saat kokemuksemme ja teknisen tukemme avuksesi, jotta saat tehdä työtäsi ilman stressiä. Jos et ole valaistusalan ammattilainen itse, Coolics Oy voi auttaa sinua kehittämään valaistusstrategian, joka ei sisällä vain tehokkaan, luotettavan ja hallittavan LED-valaistuksen liiketilaasi, vaan myös LED-valaistusjärjestelmän, jolla on positiivinen vaikutus myyntiisi ja asiakkaittesi ostokäyttäytymiseen.